خانه فروشگاه ها تاسیسات صنعت چرخش کاسپین
صنعت چرخش کاسپین

فروشگاه صنعت چرخش کاسپین عرضه کننده انواع الکتروموتور و پمپ می‌باشد این شرکت همچنین نماینده رسمی الکتروژن می‌باشد.