خانه فروشگاه ها تاسیسات فلوکان – مرکز کنترل
فلوکان – مرکز کنترل

مرکز کنترل ایران با سابقه ای ۴۰ ساله در ارائه محصولات هانیول، فلوکان و سایر تامین کنندگان معتبر جهانی، دارای تجربه ی موفق طراحی، تامین و اجرای پروژه های مختلف در صنعت اتوماسیون ساختمانی، صنعتی و هوشمند سازی تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان‌ است.