نوجان

شرکت مهندسی پالایش نوجان مهر
« نوجان نتیجه ی باور به مهندسی ایرانی و تلاشی برای ادای دین به نسل آینده این مرز و بوم است.»

هوای ناسالم بخشی از زندگی ما شده است. آلودگی هوا در شهر‌های شلوغ و بزرگ، ریزگردهای فصلی و آلودگی های صنعتی تنها بخشی از هوای آلوده ای است که متوجه آن هستیم. نوجان با هدف توسعه راهکارهای مهندسی بومی برای مقابله با انواع آلودگی هوا برای مردم ایران پا به عرصه گذاشته است. تیم مهندسی شرکت نوجان بدون شک یکی از پیشتازان این صنعت است و تلاش گسترده ای برای فرهنگ سازی مقابله با مشکل آلودگی هوا و ارائه راهکار ‌های مهندسی بهینه برای آن آغاز کرده است. آرمان این مجموعه ارمغان سلامتی به نسل حاضر و آینده ی این سرزمین است.