چیاکو صنعت
چیاکو صنعت

برند:

دلند، ویرا، ویسنا، شیله، ویکو، پارس شعاع، افشارنژاد خراسان

صنعت:

کلید و پریز، سیم و کابل، لوله و زیرگچی، روشنایی، هالوژن، لامپ

  • مجتمع آواجنرال، راسته حافظ، 347
  • 09193988895