آقای رنگ
آقای رنگ

برند:

Grayco آمریکا
فوگ فرانسه
Wiwa آلمان

محصولات:

انواع پمپ های رنگ پاش، انواع پمپ های airless بادی و برقی، تامین کلیه قطعات پمپ های airless برقی و بادی با گارانتی، تامین کلیه قطعات در رابطه با خوردگی، کارهای اجرایی حرفه ای در زمینه رنگ و کوتینگ و خوردگی، آموزش در رابطه با اجرای عملیات های رنگ و کوتینگ و خوردگی