هیدرولند
هیدرولند

برند:

تکاب اتصال
پلیران
پلی رود
ابن بسپار
ویسپار
نهراب گستر
گسترش پلاستیک
حافظ پلاستیک
غدیر

محصول:

انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن فلزی و صنایع دارویی