نیک

برندها:

تکنوپارس، خزر فن، موتوژن، الکتروژن، آراز الکتریک

محصولات:

سانترفیوژ (بک‌وارد و فوروارد)، هواکش و متعلقات