پایپ لاین
پایپ لاین

برند:

Kitz، بنکن، سیم، ویکا، تی جی، نیپون، اوریون، عیوض، وگ، میراب، فاراب، امین، نگین، شائیگ، ایران اتصال، گازسوزان

محصولات:

لوله، اتصالات صنعتی و ساختمانی، آب، گاز، بخار، روغن