خانه فروشگاه ها سایر صنوف بورس استیل ربیعی
بورس استیل ربیعی
بورس استیل ربیعی

برند:

Kitz Nippon Ernefittings B&G Alfa laval

محصولات:

اتصالات صنایع شیر و غذایی استنلس استیل، اتصالات دنده ای و جوشی استنلس استیل، شیرآلات پتروشیمی و غذایی، لوله-ورق، میلگرد، پروفیل و نبشی استنلس استیل