گروه سازند
گروه سازند

برند:

Palbit پرتغال Spectra آفریقا جنوبی ESGI هند Kendu اسپانیا Hepyc اسپانیا Lipe اسپانیا

محصولات:

تجارت، مهندسی و آموزش ابزارهای براده برداری زمینه کاری: ۱- ارائه ابزارها و روشهای براده برداری (ماشینکاری) شامل: ابزارهای تراشکاری، فرز کاری، سوراخکاری، رزوه زنی (پیچ بری)، دنده زنی (تولید چرخ دنده): یکپارچه Solid و تیغچه تعویض شو Indexabel insert 2- مشاوره، ارائه راه حل و حل مسائل ماشینکاری و رفع گلوگاه های تولید ۳- راه اندازی خطوط تولید ماشینکاری به صورت پروژه های OEM و Turn key 4- آموزش انتخاب و به کار گیری ابزارها و روشهای براده برداری