ترموکو
ترموکو

برند:

تولید محصولات انواع چیلر تراکمی ، هوارسان و انواع فنکویل بصورت OEM با برند ترموکو | * فروش محصولی vrf , داکت اسپلیت با برند دایکین ژاپن و برند مدیا چینی

محصولات:

شاخص ترین داکت اسپیلت و vrf دایکین و مدیا – چیلرهای اسکرال و اسکرو با برند ترموکو