آواجنرال

Ava General
336ایستاده به احترام طبیعت

بازار تاسیسات و ابزارآلات مجتمع تجاری آواجنرال ، یکی از بزرگترین مجموعه های تخصصی تجاری اداری تهران است که به صورت تخصصی میزبان برندهای نام آور و تولیدکنندگان مطرح ...

پلازا در جوار واحدهای تجاری و ساختمان اداری آواجنرال، سازه ای هندسی و مدرن، با هدف تکمیل خدمات جانبی بازار بزرگ احداث شده است .مجموعه ای مستقل و در ...

822ایستاده به احترام طبیعت avageneral
353ایستاده به احترام طبیعت avageneral

بخش اداری ساختمان اداری مجموعه آواجنرال ، در ضلع شمال غربی پروژه واقع شده است این سازه شامل 40 واحد اداری در متراژهای متنوع و در پنج طبقه با ...

فضای پشتیبانی کسب و کار اختصاص یک طبقه از مجموعه به خدمات پشتیبانی کسب و کار بهره برداران، شامل بیش از1300 متر مربع فضای سبز روباز، انبارهای باربری و ...

823ایستاده به احترام طبیعت avageneral
361ایستاده به احترام طبیعت avageneral

حضور در کنار شریان های اصلی تردد شهری ، خارج بودن از طرح های گوناگون ترافیکی و نزدیکی به فرودگاه ، ترمینال و آزادراه ها ، مزیتی بسیار بزرگ ...

در ضلع شمال غربی سایت احداث پروژه آواجنرال ، بیش از ۴۰ اصله درخت صد ساله ی چنار ، سر بر آسمان کشیده است.حمایت از حفظ منابع محیط زیستی ...

364ایستاده به احترام طبیعت avageneral